Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

VFROC algemeen

 algemeen

Honda VFR OwnersClub Nederland (VFROC)


De VFROC is een club van Honda VFR rijders (alle modellen). We tellen ongeveer 500 leden en de club dateert uit 1995. Op 22 april van dat jaar werd in Postiljon Motel Nulde de oprichtingsvergadering gehouden waarbij al 75 leden aanwezig waren.

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn online in te zien.

De organisatie van de club bestaat uit het bestuur en diverse commissies met als taakgebieden o.a. toeren, kasbeheer, evenementen en techniek. De communicatie naar de leden gaat via de nieuwsbrief, ons clubblad 'V4', de website en het forum. Daarnaast willen we deze website als een aanvulling gebruiken voor het contact tussen de club en de leden en de leden onderling.

Het banknummer van de club is NL70INGB0007288019 t.n.v. Honda VFR Ownersclub. Dit is o.m. het nummer voor betaling van bestellingen uit de webshop en voor de jaarlijkse contributie.

Activiteiten


Wat doen we zoal:
    •    Van maart tot en met november toertochten in binnen- en/of buitenland
    •    1 keer per jaar een VFR-dag, gecombineerd met een toertocht.
    •     Meerdere keren per jaar verspreid over het land, zowel een 'meet', 'greet' en een sleuteldag voor         VFROC- als forumleden
    •    Technische voorlichtings(mid)dagen of -avonden in samenwerking met Honda NL, dealers,     WP-suspension, Bridgestone, onderdelenleveranciers e.d.
    •     Ervaring delen met anderen over onderdelen (o.a. banden, accessoires en diverse belevenissen)
    •    Uitgave van Clubblad V4, dat 4 keer per jaar verschijnt
    •    Gezamenlijk bezoek aan evenementen
    •    Het opzetten van cursussen speciaal afgestemd op de VFR-rijder in samenwerking met o.a. KNMV
    •    Het organiseren van Honda evenementen in samenwerking met Honda Nederland
    •    Verkoop van speciaal voor de leden gemaakte VFROC kleding, zoals T-shirts, polo's en sweaters.

Als lid kun je geheel vrijblijvend gebruik maken van alle voordelen die de club te bieden heeft, maar er is ook ruimte voor de mensen die iets voor de club willen doen. Ondersteuning van andere clubleden of commissieleden hierbij is altijd mogelijk.

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast