Komende clubactiviteiten

Geen evenementen

Info voor nieuwe leden

Deze website kent ook een Clubledengedeelte, hiervoor is inloggen noodzakelijk. De inloggegevens worden aangemaakt door de webmaster, dit gebeurt vrij snel nadat deze een opgave van nieuwe leden ontvangen heeft van de Ledenadministratie. De accountgegevens worden per e-mail toegestuurd en zijn als volgt samengesteld:

De gebruikersnaam bestaat uit je postcode plus huisnummer, voorbeeld: 1234AA1 of 1234AA10, zonder spatie. (Toevoegingen als B, bus 1 o.i.d. worden niet gebruikt!)
Het wachtwoord is je lidnummer, voorbeeld X.........., zonder spatie.
B-leden krijgen, indien ze op hetzelfde adres wonen/aangemeld zijn als 'hun' A-lid, achter hun gebruikersnaam nog een B, voorbeeld 1234AA10B, het wachtwoord is het lidnummer, voorbeeld: B........ Woont een B-lid elders, dan hebben ze hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Let op: Gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig!

Voor onze buitenlandse leden gelden andere inlogcodes, bewaar de email met inloggegevens daarom goed, ze kunnen niet afgeleid worden van postcodes oid.

Het Forum komt ook in de brief of e-mail aan de orde. Het Forum is toegankelijk voor de groepen: Gasten, Gebruikers, Forumleden en Lid VFROC waarbij de laatste groep de meeste rechten heeft.
Registreren is vrijwillig en doe je zelf.

Gast omvat iedereen die op het forum terechtkomt zonder geregistreerd te zijn. Je ziet lang niet alles en meepraten kan ook niet. Om mee te kunnen praten is registratie noodzakelijk. Lees de tekst tijdens de registratie goed, dat kan van pas komen. Na je succesvolle registratie ben je Gebruiker en dat blijf je totdat je jezelf kort hebt voorgesteld in het daarvoor bestemde forum "Even Voorstellen", te vinden onder Niet-VFR Gerelateerd.

Heb je die horde genomen dan ben je Forumlid en dat blijf je tenzij je ook lid bent van de VFROC.
In dat geval neem je contact op met de forumbeheerder. Dat kan via een Persoonlijk Bericht (PB) of email. Je geeft je forumnaam door en je clublidnummer en meestal nog dezelfde dag wordt de opwaardering doorgevoerd.

De club heeft ook een webshop. Deze is vrij toegankelijk voor iedereen, maar aankoop van de kleding is voorbehouden aan Clubleden. Ook hiervoor is een account noodzakelijk, deze maak je ook zelf aan.

Tot slot:
Veel plezier bij de Club!

e-Boekhouden.nl

Laatste wijzigingen

Agenda 2020 ingevoerd en de bestuurssamenstelling aangepast